Đầu Kéo Mỹ - 2019 - International LT625, Sử dụng động cơ A26 ,Kích thước bánh xe 230 inch